Termeni și conditii de utilizare

Drepturile dumneavostră în acord cu și în vederea implementării dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Informația de mai jos este în acord cu și în vederea implementării dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, document denumit mai jos „Regulamentul”;

Prezentul document are ca scop informarea dumneavoastră în acord cu prevederile Regulamentului, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de S.C. AVVERO LENTI S.R.L.

Dreptul de acces
Aveți dreptul sa obtineți o confirmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal și să obtineți accesul la aceste date. În măsura în care ne veți transmite o solicitare în acest sens, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor dumneavoastră, cu caracter personal, pe care le prelucrăm alături de toate informațiile pe care avem obligația sa vi le furnizăm, în acord cu prevederile Regulamentului.

Dreptul de rectificare și ștergere.
Aveți dreptul să solicitați corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete. De asemenea, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal când acestea nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate sau dacă prelucrarea acestora este ilegală.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în urmatoarele cazuri: contestați exactitatea datelor, caz în care puteți solicita restricțioarea prelucrării pentru perioada de timp în care verificăm exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor; nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță.

Dreptul la opoziție
Aveti dreptul sa vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați. Într-o atare situație, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu exceptia situațiilor în care conform Regulamentului putem continua prelucrarea datelor dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și care vă privesc, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți totodată dreptul de a transmite aceste date unui alt operator.

Dreptul de retragere a consimțământului acordat
Puteți să vă retrageți oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., caz în care vom înceta să vă transmitem orice fel de comunicări comerciale.

CONTACT Ofițer pentru Protejarea Datelor (DPO):

În cazul în care aveți întrebări sau alte tipuri de solicitări în acord cu prevederile Regulamentului, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la info@avvero.ro

Acest site web (numit in continuare “SITE”) este administrat de S.C. AVVERO LENTI S.R.L. (numită în continuare “SOCIETATEA”), cu sediul în Iași, Str. Stefan Ciubotarasu, 17, 700652

SOCIETATEA depune eforturi pentru menținerea corectitudinii informațiilor expuse pe SITE. Cu toate acestea, având în vedere posibile erori cu privire la aceste informații, SOCIETATEA precizează că imaginile produselor/ serviciilor au caracter informativ. De esemenea, unele caracteristici sau prețul produselor/ serviciilor prezentate pe SITE, pot fi modificate de SOCIETATE fără preaviz sau pot conține erori de operare.

De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însă SOCIETATEA face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante.

Promoțiile/ofertele prezente pe SITE sunt valabile în limita stocului disponibil.

SITE-ul poate conține și link-uri către alte site-uri. SOCIETATEA nu este responsabilă de politica de confidențialitate practicată de acestea și nici de orice altă informație menționată pe aceste site-uri.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Condițiile de Utilizare ale prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare.

CLIENT: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Conditiile de Utilizare ale prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare, ce inițiază și finalizează o comandă.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii societății S.C. AVVERO LENTI S.R.L..

COMANDA: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesarii SITE-ULUI de CLIENT, ce intervine ca formă de comunicare între SOCIETATE și CLIENT.

CONTRACT: reprezintă o COMANDĂ confirmată de SOCIETATE, prin care SOCIETATEA este de acord să livreze CLIENTULUI produse și servicii, iar CLIENTUL este de acord să efectueze plata acestora.

UTILIZATORII/CLIENȚII acestui SITE sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare care urmează.

Termenii și condițiile urmatoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea SITE-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.

Termenii și conditiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului SITE, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți UTILIZATORII/CLIENȚII.

Prin accesarea SITE-ului UTILIZATORII consimt să respecte termenii și condițiile prezentate în continuare, precum și legislația aplicabilă.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

SOCIETATEA prelucrează date cu caracter personal prin culegerea de la UTILIZATORI/CLIENȚI a datelor personale necesare executării CONTRACTULUI și se obligă să respecte dispozițiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele obținute de  SOCIETATE vor fi stocate în baze de date, iar SOCIETATEA va lua toate măsurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale.

Pentru executarea CONTRACTULUI, SOCIETATEA va transmite datele cu caracter personal culese de la CLIENȚI către firma de curierat care va livra produsele precum și către unitățile bancare prin care vor fi procesate plățile on-line.

INFORMAȚII LEGALE

RĂSPUNDEREA SOCIETĂȚII
SOCIETATEA nu poate fi facută răspunzătoare pentru nici o pierdere în situația în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni și condiții/CONTRACTULUI și celorlalte instrucțiuni menționate pe SITE.

SOCIETATEA nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării SITE-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe SITE.

SOCIETATEA nu este responsabilă pentru daune de orice fel, pe care CLIENTUL sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de SOCIETATE a oricărei obligații conform CONTRACTULUI și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

GARANȚII
Toate produsele/ serviciile comercializate pe SITE beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

Reclamațiile privind deficiente ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute accesând Formularul de Contact.

FORȚA MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
CONTRACTUL este supus legii române. Eventualele litigii apărute între SOCIETATE și CLIENT se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, din București.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Toate materialele integrate în acest SITE sunt proprietatea intelectuală a SOCIETĂȚII. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Totuși, paginile complete ale SITE-ului pot fi tipărite dacă sunt destinate a fi folosite în scop strict personal.

Fără a trece cu vederea aplicabilitatea generală a celor menționate anterior, SOCIETATEA poate oferi ocazional oportunitatea de a descărca imagini de fundal, economizoare de ecran sau alte programe utilitare din SITE.